top of page
PICTOGRAMES

Col·lecció de pictogrames per a senyalització

sèrie VILO © 

Arran de l’encàrrec per realitzar el disseny i la producció de la senyalística necessària per a tot un complex d’un edifici mixt, hem creat la sèrie de pictogrames VILO.

 

Aquests pictogrames prenen vida a partir de les formes geomètriques que ens suggereix la tipografia que els acompanya. D’aquesta manera pretenem que convisquin els pictogrames i la tipografia de manera harmònica, ordenada i proporcionada en els dissenys de les composicions de senyalística.

Hem cregut en la necessitat que el disseny dels pictogrames s’alliberi de la càrrega d’estereotips que sovint tenen tendència a seguir, com podria ser el cas de la representació del gènere femení. Per generar el tret distintiu entre el gènere masculí i el femení, s’ha utilitzat la simetria de les cames com a mitjà gràfic d’identificació. Seguint aquest fil, el pictograma de gènere femení defuig d'utilitzar el tret característic habitual, que representen les faldilles.

 

També s’ha volgut fer palesa la paritat o igualtat de gènere en el cas del pictograma per representar a “només personal autoritzat”. En aquest pictograma habitualment es representa la figura masculina ratllada. Es proposa utilitzar una meitat de cada figura per aquesta representació.

La sèrie VILO està protegida amb el registre del disseny industrial en la oficina espanyola de patents i marques. Per a la seva utilització i reproducció caldrà el consentiment de VILOarquitectes.

Equip - VILOarquitectes 

Formes.jpg
Dona negre.jpg
dona.jpg
Home negre.jpg
Home blanc.jpg
movilitat_reduïda_negre.jpg
movilitat_reduïda_blanc.jpg
Familia negre.jpg
Familia blanc.jpg
Ascensor negre.jpg
Ascensor blanc.jpg
No passar negre.jpg
No passar blanc.jpg
Nadó negre.jpg
Nadó blanc.jpg
bottom of page