top of page
HABITATGE PLURIFAMILIAR

Estudis Projectuals

Situació - Sant Cugat del Vallés · Vallés Occidental

Equip - VILOarquitectes

Any construcció - 2016

Àmbit - Privat

Superfície construïda - 3.736 m²

Urbanització - 9.000 m²

El projecte defineix la transformació urbanística i la resolució formal de l’illa on s’ubica actualment el Mercantic a Sant Cugat del Vallès.

La intervenció urbana preveu la creació d’un espai públic amb dos nivells, en contacte amb un sòcol comercial. L’objectiu del projecte persegueix la generació d’un nou pol de dinamització del barri mitjançant la transformació parcial dels terrenys ocupats per les naus del Mercantic.

Rius i taulet passa a estar en contacte amb un espai públic que complementa l’actual Mercantic amb una nova oferta comercial en forma de sòcol que ressegueix pràcticament la totalitat de la longitud d’intervenció.

La transformació de l’illa defineix també 4 blocs de diferents alçades, que formen un conjunt de 118 habitatges amb espai comú privatiu. La configuració d’aquests blocs explora una volumetria poc convencional amb un sòcol de pb + 2 que consolida la façana de l’avinguda de can Graells i tres franges articulades de pb+3, pb+4 i pb+5 que se solapen parcialment amb el sòcol de pb+2 i generen diferents espais verds col·lectius atorgant a la morfologia del conjunt forma de pinta.

En les interseccions entre els blocs i el sòcol es creen patis interiors que serveixen d’accés als habitatges i que generen una ròtula d’articulació dels volums amb espais rics en il·luminació i ventilació natural per a tot el conjunt d’habitatges.

La transformació de l’illa conserva la torre d’aigües com a icona i edifici emblemàtic de la memòria històrica de Sant Cugat. Aquest, conviu amb l’espai públic i es consolida integrant-se amb les noves volumetries.

bottom of page