TEATRE LA UNIÓ
Maqueta de projecte final de carrera

Escala · 1/150

Dimensions · 600x300mm

Materials · Cartó polpa

Mètode · Tall a làser

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06