top of page
TEATRE LA UNIÓ
Maqueta de projecte final de carrera

Escala · 1/150

Dimensions · 600x300mm

Materials · Cartó polpa

Mètode · Tall a làser

bottom of page