Escala · 1/300

Dimensions · 400x400mm

Materials · Cartó polpa i cartulines

Mètode · Tall a làser

Maqueta de treball · Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
TRANSFORMACIÓ D'ILLA
ESTAT ACTUAL 01
ESTAT ACTUAL 01
ESTAT ACTUAL 02
ESTAT ACTUAL 02
ESTAT ACTUAL 03
ESTAT ACTUAL 03
PROPOSTA 04
PROPOSTA 04
PROPOSTA 01
PROPOSTA 01
PROPOSTA 02
PROPOSTA 02
PROPOSTA 03
PROPOSTA 03
PROPOSTA 05
PROPOSTA 05