top of page
MERCAT MUNICIPAL DE VOLPELLERES

Guanyadors del Concurs Públic

Situació - Sant Cugat Vallés · Vallés Occidental

Equip - VILOarquitectes

Arq. Tecnica - Brufau i Cusó

Cálcul estructures - Otherstructures

Instal·lacions - Energea

Instal·lacions -Indus

Constructora - Arcadi Pla

Any construcció - 2018

Àmbit - Públic

Superfície contruïda - 2.652 m²

Urbanització - 386 m²

Pressupost - 1.670.970 €

El projecte neix amb la premissa de dotar el nou mercat, mitjançant la cobertura de la plaça, de solucions i qualitat arquitectònica tant dels espais interiors com els exteriors. Aquest mecanisme que representa la coberta, no s’entén com una mera necessitat pràctica, sinó com l’estratègia vertebradora de totes les facetes del projecte. La cobertura esdevé doncs, un nexe d’estratègies que es nodreixen les unes de les altres creant sinergies.

La macla que fa possible la integració de l’edifici actual amb la nova volumetria del mercat, es percep en la façana situada al carrer Benet Cortada. La materialitat existent de xapa, i la pròpia del nou mercat, la fusta, conviuen en aquesta façana teixint les diferents arquitectures, a través de la superposició de les dues pells, sense necessitat de renunciar a la identitat pròpia de la nova intervenció. La resolució formal persegueix una integració harmònica entre els volums, que permet una continuïtat en l’edifici actual i alhora combina les textures de les dues materialitats.

El tractament del límit que genera l’espai de concurrència entre l’interior i l’exterior, es resol per mitjà de l’adaptació de l’espai públic, que pretén ordenar, simplificar i augmentar el contacte del pla inclinat del carrer Benet Cortada amb la cota interior del mercat, generant arquitectura urbana a través d’aquest encontre. Es tracta d’una superfície plana que mossega part del volum del nou mercat i s’estén també cap al carrer, creant un espai exterior parcialment cobert, canviant al llarg del dia i ric en matisos, que serveix per a l’intercanvi de circulacions.

La nova volumetria, optimitza l’aprofitament del espai interior, i ho fa anant a buscar els punts de contacte amb la màxima altura lliure en les façanes. De la unió entre aquests punts neix un pla inclinat suportat per una estructura lleugera d’encavallades de fusta que permeten alliberar l’espai entre façanes de l’aparició de nous pilars. D’aquesta manera l’arquitectura permet dotar l’espai d’un volum diàfan continu, que s’estén en tota la superfície del mercat i que engloba espacialment el conjunt, conferint una sensació de plaça coberta.

1.jpg
4.jpg
9.jpg
5.jpg
6.jpg
8.jpg
12.jpg
11.jpg
10.jpg
22.jpg
bottom of page